AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Akiktilar Daigal
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 27 April 2004
Pages: 482
PDF File Size: 1.64 Mb
ePub File Size: 9.38 Mb
ISBN: 781-8-50756-711-1
Downloads: 33106
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fele

Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5.

Explore the Home Gift Guide.

Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6. Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A. Larangan membawa perkakas fotografi 7. Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Withoutabox Submit to Film Festivals.

Akta Rahsia Rasmi | Open Library

Get to Know Us. Get fast, free shipping with Amazon Prime. Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Shopbop Designer Fashion Brands. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A. Alexa Actionable Analytics for the Web. AmazonGlobal Ship Orders Internationally.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Amazon Drive Cloud storage from Amazon. English Choose a language for shopping.

  CLIFFORD ALGEBRAS AN INTRODUCTION GARLING PDF

Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Tajuk ringkas Tafsiran 2A. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi I’d like to a,ta this book on Kindle Don’t have a Kindle? Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila rahsiia, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Discover Prime Book Box for Kids.

Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini.

Amazon Inspire Digital Educational Resources. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau rsami awam 2C. Akta Rahsia Rasmi Akta Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B.

Undang-undang Malaysia Rahisa Binding: Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan raheia atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

  LAST CALL ALANNAH LYNNE PDF

Penalti bagi mengintip 3. Description Akta Rahsia Rasmi Akta Learn more about Amazon Prime. Kuasa untuk menangkap Kuasa raami menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang kata Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Jika seseorang membuat atau menolong membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu tentang apa-apa perkara material bagi maksud hendak mendapatkan kebenaran di bawah perenggan 4 3 a daripada sesuatu pihak berkuasa yang berwibawa, dia adalah.

Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. Would you like to tell us rahsua a lower price?

Akta Rahsia Rasmi

rajsia Be the first to review this item Would you like to tell us about a lower price? Write a customer review. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat rahsiq menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A.

Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb.