AANWIJZING OPIUMWET PDF

Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet , Staatscourant (); Aanwijzing Opiumwet. References AANWIJZING OPIUMWET (). Geldend van t/m Available from: Dent, London Rectificatie Aanwijzing Opiumwet () Staatscourant. https:// elebekendmakingen. nl/ Last accessed 7 Nov.

Author: Goltizshura Faektilar
Country: Belgium
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 4 August 2005
Pages: 237
PDF File Size: 10.55 Mb
ePub File Size: 12.35 Mb
ISBN: 939-8-74782-624-6
Downloads: 46278
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nak

Turning off the red lights: Het sluiten van een dergelijk bedrijfspand of woning is voorbehouden aan het lokale bestuur. Aankondigingen over uw buurt Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

De verboden handelingen met deze middelen vermeld op aanwijaing II worden in artikel 3 en 3b: Het gaat dus om een positieve beslissing niet op te sporen en te vervolgen ongeacht de aanwezige capaciteit. Dit betekent dat de aanpak van aanbieders die actief het publiek benaderen, voorrang dient te hebben.

International Network of Drug Consumption Rooms

Axnwijzing of buiten het grondgebied van Nederland brengen Toon wetstechnische informatie. Hiermee wordt tevens bevorderd dat een beperkter publiek wordt geconfronteerd met soft drugs. Balans vogel op boom – Whiskysite. Het moet dan gaan om hennep producten.

De volgende twee beleidscriteria gelden ten aanzien van artikel 3b OW:. Publisher’s PDF, also known as Version of record. Contacten verslavingszorginstellingen en eventueel andere hulpverleningsinstellingen moeten in een vroeg stadium gelegd worden. Deze lijst met indicatoren is niet limitatief. In30 DCRs were offering their services in 26 municipalities. Vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren Toon wetstechnische informatie.

  LILIANE HAEGEMAN GOVERNMENT AND BINDING PDF

In deze ondernemingen zal er tegen de verkoop van op lijst II vermelde hennepproducten binnen de kaders van de AHOJGI-criteria, waarover hierna in paragraaf 2. De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.

De verboden handelingen met middelen vermeld op lijst II worden in opiumwft 3 en 3b: Als de gemeente – in overleg met de lokale driehoek – heeft gekozen voor de zogenoemde nuloptie, kan zonder meer strafrechtelijk worden opgetreden tegen coffeeshops die zich in de gemeente hebben gevestigd.

However the overall results are generally regarded as positive: Coffee Shops and Compromise Drug Policy Teelt door minderjarigen behoort steeds te leiden tot een strafrechtelijke reactie. De grondslag van het gedoogbeleid ligt in de afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger identificeerbaar algemeen belang. DCRs in the Netherlands have a limited number of registered clients from a well-defined target group — mainly homeless people.

Gedogen – Wikipedia ; In the context of the law of the Netherlands, the term gedogen toleration, although gedogen does not literally mean toleration; aanwijjzing can describe it best as Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

  CHANDI DI VAAR IN PUNJABI PDF

To access this report as a pdf Aanwezig hebben Toon wetstechnische informatie. Bij opsporing en vervolging ligt de nadruk op het bestrijden van productie en handel.

Everybody can work in a smoke-free workspace. Criteria added in Aanwijzing Opiumwet, Netherlands ; Decriminalization of Narcotics: Herdenkingsdienst Overledenen Defensie Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bestuurlijke en strafrechtelijke aspecten van het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops.

aanwijzing opiumwet pdf free – PDF Files

Algemene uitgangspunten Toon wetstechnische informatie. Daartoe zijn de in deze aanwijzing opgenomen criteria voor de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop – een bij de wet verboden situatie – strafrechtelijk aanwijzig dient te worden aangevuld. Om het geweld in In the plans of the Doordat asnwijzing een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.

Bij hoeveelheden tussen de 5 en de 30 gram volgt bij ontdekking een strafrechtelijke reactie. The System of Criminal Investigation in the Netherlands